Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Đánh lô đề thì ai cũng muốn thắng nhưng nếu bạn không biết cách chốt số chuẩn tiền của bạn cũng theo đó mà đi. Đến với chúng tôi bằng công nghệ soi cầu Độc Quyền Từ HĐXS cung cấp cho a/e dịch vụ chốt số chuẩn xác có 1-0-2 cam kết giúp a/e vào bờ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng thua nỗ một cách nhanh nhất.

Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất: 400.000đ

Chốt số chuẩn khẳng định trúng 100%
Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h hàng ngày
Sau khi nạp đủ tiền số sẽ Hiện Ra
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,VinaPhone
Tư vấn số đẹp miền bắc a.e liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-05-22
26-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7272
25-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 066
24-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 163
23-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3280
22-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt78
21-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt267
20-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5260
19-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 897
18-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4292
17-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt71
16-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt197
15-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9273
14-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5151
13-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 651
12-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 550
11-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt158
10-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0187
09-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9186
08-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 359
07-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề186
06-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 177
05-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 592
04-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 065
03-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt289
02-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt77
01-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1161
30-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2285
29-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3197
28-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề181
27-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề268
26-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4297
25-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt276
24-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt271
23-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1197
22-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9174
21-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt190
20-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 381
19-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4277
18-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt96
17-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt62
16-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5187
15-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 483
14-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4296
13-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt186
12-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8188
11-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1271
10-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9297
09-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 961
08-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9178
07-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 587
06-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt274
05-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt188
04-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề277
03-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề196
02-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt159
01-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt177
31-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 375
30-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1275
29-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt58
28-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt183
27-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 667
26-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt251
25-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6187
24-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt51
23-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt85
22-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1170
21-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt176
20-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề274
19-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8155
18-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt154
17-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt154
16-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt79
15-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7163
14-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt83
13-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 083
12-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt166
11-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4183
10-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2258
09-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6158
08-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề56
07-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt290
06-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề169
05-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1175
04-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt298
03-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3292
02-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0255
01-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt186
28-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt52
27-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt83
26-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3262
25-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề91
24-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt183
23-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5188
22-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt72
21-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề274
20-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 265
19-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề66
18-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt99
17-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt173
16-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2191
15-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề93
14-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2160
13-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2153
12-02-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2273
11-02-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4152
10-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt263
09-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9282
08-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt298
07-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt182
06-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0162
05-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8162
04-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7297
30-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 687
29-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt297
28-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6168
27-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0259
26-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9174
25-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5190
24-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3285
23-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề51
22-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4188
21-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt291
20-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5269
19-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt88
18-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt153
17-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1256
16-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3150
15-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2295
14-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề284
13-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt97
12-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0260
11-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt270
10-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt176
09-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3272
08-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9153
07-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt178
06-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt287
05-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1164
04-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3269
03-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt257
02-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt257
01-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt272
31-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt280
30-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng Đề273
29-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 752
28-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3292
27-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0266
26-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt73
25-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 271
24-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3292
23-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8161
22-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8260
21-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3270
20-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề95
19-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3194
18-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề261
17-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề166
16-12-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt82
15-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt80
14-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt295
13-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề185
12-12-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt278
11-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5151
10-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0290
09-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề151
08-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt293
07-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề289
06-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8185
05-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9177
04-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4283
03-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Đề71
02-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng Đề177
01-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1251
30-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt261
29-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt161
28-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 889
27-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề195
26-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0151
25-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt79
24-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề155
23-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8183
22-11-21Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9293
21-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề60
20-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt54
19-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 164
18-11-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 670
17-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 266
16-11-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5174
15-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6154