SONG THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN TRUNG

Trăm nghe không bằng mắt thấy, trăm thấy không bằng 1 lần theo, Nếu bạn dừng ở mức tham khảo cơ hội sẽ qua đi nhanh chóng, Tự tin lấy số cơ hội phát tài trao tay bạn!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 400,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 1OO% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
 LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
15-05-21
15-05-21Đà Nẵng: 69,58,
Quảng Ngãi: 81,57,
Đắc Nông: 03,12
Ăn lô 69 Đà Nẵng,
Ăn lô 81 Quảng Ngãi,
Ăn lô 12,03 Đắc Nông
243
14-05-21Gia Lai: 72,41,
Ninh Thuận: 13,80
Trượt196
13-05-21Bình Định: 53,74,
Quảng Trị: 74,20,
Quảng Bình: 67,77
Ăn lô 53 Bình Định,
Ăn lô 74,20 Quảng Trị,
Ăn lô 77,67 Quảng Bình
221
12-05-21Đà Nẵng: 60,28,
Khánh Hòa: 73,56
Ăn lô 60 Đà Nẵng,
Ăn lô 73 Khánh Hòa
224
11-05-21Đắc Lắc: 39,88,
Quảng Nam: 36,88
Ăn lô 88,39 Đắc Lắc,
Ăn lô 88 Quảng Nam
257
10-05-21TT Huế: 99,62,
Phú Yên: 00,13
Ăn lô 62 TT Huế266
09-05-21Kon Tum: 90,81,
Khánh Hòa: 68,44
Ăn lô 90,81 Kon Tum,
Ăn lô 68 Khánh Hòa
303
08-05-21Đà Nẵng: 49,59,
Quảng Ngãi: 35,04,
Đắc Nông: 84,27
Ăn lô 49,59 Đà Nẵng,
Ăn lô 04 Quảng Ngãi,
Ăn lô 27,84 Đắc Nông
171
07-05-21Gia Lai: 55,69,
Ninh Thuận: 86,07
Trượt263
06-05-21Bình Định: 52,61,
Quảng Trị: 35,26,
Quảng Bình: 87,72
Ăn lô 61,52 Bình Định,
Ăn lô 35,26 Quảng Trị,
Ăn lô 87,72 Quảng Bình
249
05-05-21Đà Nẵng: 72,71,
Khánh Hòa: 14,41
Ăn lô 71,72 Đà Nẵng,
Ăn lô 14,41 Khánh Hòa
249
04-05-21Đắc Lắc: 80,97,
Quảng Nam: 14,84
Ăn lô 97 Đắc Lắc,
Ăn lô 14 Quảng Nam
286
03-05-21TT Huế: 51,24,
Phú Yên: 97,29
Ăn lô 97 Phú Yên147
02-05-21Kon Tum: 10,61,
Khánh Hòa: 52,88
Ăn lô 10,61 Kon Tum,
Ăn lô 52 Khánh Hòa
111
01-05-21Đà Nẵng: 20,84,
Quảng Ngãi: 32,48,
Đắc Nông: 55,10
Ăn lô 20 Đà Nẵng,
Ăn lô 32 Quảng Ngãi,
Ăn lô 10,55 Đắc Nông
214
30-04-21Gia Lai: 26,83,
Ninh Thuận: 60,78
Ăn lô 26 Gia Lai329
29-04-21Bình Định: 85,10,
Quảng Trị: 38,28,
Quảng Bình: 56,39
Ăn lô 85,10 Bình Định,
Ăn lô 38 Quảng Trị,
Ăn lô 39,56 Quảng Bình
190
28-04-21Đà Nẵng: 69,86,
Khánh Hòa: 32,51
Ăn lô 69 Đà Nẵng305
27-04-21Đắc Lắc: 35,43,
Quảng Nam: 19,73
Ăn lô 73 Quảng Nam179
26-04-21TT Huế: 39,34,
Phú Yên: 13,84
Ăn lô 39,34 TT Huế,
Ăn lô 84,13 Phú Yên
180
25-04-21Kon Tum: 39,65,
Khánh Hòa: 75,84
Ăn lô 75,84 Khánh Hòa196
24-04-21Đà Nẵng: 00,37,
Quảng Ngãi: 66,29,
Đắc Nông: 98,10
Ăn lô 00 Đà Nẵng,
Ăn lô 66 Quảng Ngãi
182
23-04-21Gia Lai: 81,24,
Ninh Thuận: 86,42
Ăn lô 24,81 Gia Lai,
Ăn lô 42 Ninh Thuận
141
22-04-21Bình Định: 30,28,
Quảng Trị: 39,62,
Quảng Bình: 88,92
Ăn lô 28,30 Bình Định,
Ăn lô 92,88 Quảng Bình
265
21-04-21Đà Nẵng: 50,83,
Khánh Hòa: 32,06
Ăn lô 83,50 Đà Nẵng,
Ăn lô 32 Khánh Hòa
211
20-04-21Đắc Lắc: 13,01,
Quảng Nam: 32,70
Trượt269
19-04-21TT Huế: 76,03,
Phú Yên: 32,46
Ăn lô 32,46 Phú Yên309
18-04-21Kon Tum: 32,07,
Khánh Hòa: 37,87
Ăn lô 32 Kon Tum,
Ăn lô 87 Khánh Hòa
243
17-04-21Đà Nẵng: 89,97,
Quảng Ngãi: 94,53,
Đắc Nông: 00,74
Ăn lô 89,97 Đà Nẵng,
Ăn lô 53,94 Quảng Ngãi,
Ăn lô 00,74 Đắc Nông
157
16-04-21Gia Lai: 25,70,
Ninh Thuận: 18,81
Trượt232
15-04-21Bình Định: 85,22,
Quảng Trị: 74,01,
Quảng Bình: 10,25
Ăn lô 85 Bình Định,
Ăn lô 74 Quảng Trị
193
14-04-21Đà Nẵng: 38,48,
Khánh Hòa: 40,23
Ăn lô 38 Đà Nẵng,
Ăn lô 23 Khánh Hòa
264
13-04-21Đắc Lắc: 85,33,
Quảng Nam: 27,71
Ăn lô 33,85 Đắc Lắc,
Ăn lô 71 Quảng Nam
278
12-04-21TT Huế: 59,03,
Phú Yên: 30,05
Trượt278
11-04-21Kon Tum: 31,65,
Khánh Hòa: 69,56
Ăn lô 56,69 Khánh Hòa268
10-04-21Đà Nẵng: 63,02,
Quảng Ngãi: 27,64,
Đắc Nông: 61,41
Ăn lô 02,63 Đà Nẵng,
Ăn lô 27 Quảng Ngãi,
Ăn lô 61 Đắc Nông
259
09-04-21Gia Lai: 43,94,
Ninh Thuận: 73,70
Ăn lô 94 Gia Lai,
Ăn lô 70 Ninh Thuận
353
08-04-21Bình Định: 00,73,
Quảng Trị: 66,97,
Quảng Bình: 10,71
Ăn lô 97,66 Quảng Trị,
Ăn lô 10 Quảng Bình
260
07-04-21Đà Nẵng: 48,68,
Khánh Hòa: 74,43
Ăn lô 48,68 Đà Nẵng,
Ăn lô 74,43 Khánh Hòa
227
06-04-21Đắc Lắc: 43,56,
Quảng Nam: 96,77
Ăn lô 56 Đắc Lắc,
Ăn lô 96 Quảng Nam
277
05-04-21TT Huế: 68,30,
Phú Yên: 23,79
Ăn lô 79 Phú Yên177
04-04-21Kon Tum: 32,70,
Khánh Hòa: 27,28
Ăn lô 70 Kon Tum,
Ăn lô 27 Khánh Hòa
178
03-04-21Đà Nẵng: 21,45,
Quảng Ngãi: 84,41,
Đắc Nông: 14,86
Ăn lô 45,21 Đà Nẵng,
Ăn lô 14 Đắc Nông
336
02-04-21Gia Lai: 72,08,
Ninh Thuận: 28,92
Ăn lô 72 Gia Lai,
Ăn lô 28 Ninh Thuận
162
01-04-21Bình Định: 82,62,
Quảng Trị: 38,78,
Quảng Bình: 44,72
Ăn lô 82,62 Bình Định,
Ăn lô 72 Quảng Bình
273
31-03-21Đà Nẵng: 42,10,
Khánh Hòa: 18,33
Ăn lô 42,10 Đà Nẵng,
Ăn lô 18 Khánh Hòa
284
30-03-21Đắc Lắc: 37,11,
Quảng Nam: 49,46
Ăn lô 11 Đắc Lắc,
Ăn lô 46 Quảng Nam
328
29-03-21TT Huế: 52,98,
Phú Yên: 64,74
Ăn lô 52 TT Huế,
Ăn lô 64 Phú Yên
257
28-03-21Kon Tum: 81,57,
Khánh Hòa: 50,45
Ăn lô 81 Kon Tum,
Ăn lô 45 Khánh Hòa
212
27-03-21Đà Nẵng: 16,21,
Quảng Ngãi: 26,49,
Đắc Nông: 86,78
Ăn lô 26 Quảng Ngãi215
26-03-21Gia Lai: 67,10,
Ninh Thuận: 52,33
Ăn lô 67 Gia Lai314
25-03-21Bình Định: 94,52,
Quảng Trị: 49,44,
Quảng Bình: 10,30
Ăn lô 49 Quảng Trị220
24-03-21Đà Nẵng: 70,09,
Khánh Hòa: 54,14
Ăn lô 09 Đà Nẵng192
23-03-21Đắc Lắc: 34,25,
Quảng Nam: 36,98
Ăn lô 36 Quảng Nam135
22-03-21TT Huế: 56,87,
Phú Yên: 55,62
Trượt272
21-03-21Kon Tum: 12,02,
Khánh Hòa: 20,94
Ăn lô 02,12 Kon Tum,
Ăn lô 20 Khánh Hòa
308