BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP MIỀN TRUNG

Hãy là nhà đầu tư tài ba, Đừng để tiền của mình mất đi vì thiếu những con số chuẩn…Chúng tôi luôn là hậu phương vững chắc dành cho bạn!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 800,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 1OO% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
 LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
15-05-21
15-05-21Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
163
14-05-21Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 83
Trượt204
13-05-21Bình Định: 16,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 24
Trúng Quảng Bình139
12-05-21Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
181
11-05-21Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 77
Trúng Đắc Lắc164
10-05-21TT Huế: 45,
Phú Yên: 05
Trượt245
09-05-21Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 27
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
75
08-05-21Đà Nẵng: 74,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 57
Trúng Đắc Nông152
07-05-21Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 94
Trượt113
06-05-21Bình Định: 31,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 24
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
199
05-05-21Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 01
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
199
04-05-21Đắc Lắc: 02,
Quảng Nam: 38
Trúng Đắc Lắc135
03-05-21TT Huế: 88,
Phú Yên: 88
Trúng Phú Yên133
02-05-21Kon Tum: 34,
Khánh Hòa: 25
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
128
01-05-21Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
145
30-04-21Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 89
Trúng Gia Lai94
29-04-21Bình Định: 36,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 23
Trúng Quảng Trị175
28-04-21Đà Nẵng: 49,
Khánh Hòa: 21
Trượt148
27-04-21Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 17
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
32
26-04-21TT Huế: 52,
Phú Yên: 13
Trúng Phú Yên235
25-04-21Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 68
Trúng Khánh Hòa157
24-04-21Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
182
23-04-21Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 18
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
100
22-04-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 88
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
174
21-04-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 86
Trúng Đà Nẵng154
20-04-21Đắc Lắc: 00,
Quảng Nam: 19
Trượt106
19-04-21TT Huế: 05,
Phú Yên: 99
Trúng TT Huế203
18-04-21Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 16
Trúng Kon Tum192
17-04-21Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 19
Trúng Quảng Ngãi140
16-04-21Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 07
Trượt147
15-04-21Bình Định: 68,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 44
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
127
14-04-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 07
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
150
13-04-21Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
148
12-04-21TT Huế: 10,
Phú Yên: 86
Trượt108
11-04-21Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 94
Trúng Khánh Hòa99
10-04-21Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
210
09-04-21Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 35
Trượt63
08-04-21Bình Định: 31,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 47
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
107
07-04-21Đà Nẵng: 00,
Khánh Hòa: 53
Trúng Khánh Hòa147
06-04-21Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 27
Trượt44
05-04-21TT Huế: 35,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
58
04-04-21Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 42
Trúng Kon Tum63
03-04-21Đà Nẵng: 37,
Quảng Ngãi: 93,
Đắc Nông: 66
Trượt159
02-04-21Ninh Thuận: 76,
Gia Lai: 09
Trúng Ninh Thuận,
Trúng Gia Lai
85
01-04-21Bình Định: 62,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 54
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
75
31-03-21Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 83
Trúng Khánh Hòa160
30-03-21Đắc Lắc: 69,
Quảng Nam: 31
Trượt140
29-03-21TT Huế: 69,
Phú Yên: 25
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
139
28-03-21Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 68
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
182
27-03-21Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 33
Trúng Đà Nẵng119
26-03-21Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 21
Trúng Ninh Thuận129
25-03-21Bình Định: 30,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 78
Trượt209
24-03-21Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 48
Trúng Khánh Hòa141
23-03-21Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 71
Trúng Quảng Nam146
22-03-21TT Huế: 89,
Phú Yên: 26
Trượt151
21-03-21Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
217