GIẢI 8 CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Bạn đã có số Giải 8 hôm nay chưa. số chuẩn chúng tôi có theo hay không do bạn quyết định nhé!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 1OO% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
 LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Giải Tám Miền Trung Víp: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
15-05-21
15-05-21Đà Nẵng: 30,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 53
Trúng Quảng Ngãi225
14-05-21Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 70
Trúng Gia Lai274
13-05-21Bình Định: 35,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 17
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
150
12-05-21Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 31
Trúng Đà Nẵng194
11-05-21Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 63
Trúng Đắc Lắc218
10-05-21TT Huế: 73,
Phú Yên: 47
Trượt184
09-05-21Khánh Hòa: 72,
Kon Tum: 50
Trúng Kon Tum213
08-05-21Đà Nẵng: 24,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
267
07-05-21Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 62
Trượt244
06-05-21Bình Định: 61,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 35
Trúng Bình Định279
05-05-21Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
201
04-05-21Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 87
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
197
03-05-21TT Huế: 12,
Phú Yên: 74
Trượt225
02-05-21Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 64
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
183
01-05-21Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
224
30-04-21Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 73
Trúng Gia Lai203
29-04-21Bình Định: 20,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 68
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
270
28-04-21Đà Nẵng: 59,
Khánh Hòa: 65
Trượt204
27-04-21Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 57
Trúng Quảng Nam189
26-04-21TT Huế: 95,
Phú Yên: 14
Trúng TT Huế199
25-04-21Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 90
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
191
24-04-21Đà Nẵng: 58,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 88
Trượt184
23-04-21Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
213
22-04-21Bình Định: 96,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 03
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
157
21-04-21Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
211
20-04-21Đắc Lắc: 23,
Quảng Nam: 96
Trượt214
19-04-21TT Huế: 89,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
222
18-04-21Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
233
17-04-21Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
215
16-04-21Gia Lai: 56,
Ninh Thuận: 71
Trúng Ninh Thuận126
15-04-21Bình Định: 68,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 25
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
167
14-04-21Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
228
13-04-21Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
232
12-04-21TT Huế: 74,
Phú Yên: 56
Trượt232
11-04-21Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 33
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
160
10-04-21Đà Nẵng: 52,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
210
09-04-21Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 14
Trượt194
08-04-21Bình Định: 72,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 20
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
161
07-04-21Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 66
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
227
06-04-21Đắc Lắc: 44,
Quảng Nam: 24
Trượt224
05-04-21TT Huế: 29,
Phú Yên: 47
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
244
04-04-21Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 91
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
132
03-04-21Đà Nẵng: 99,
Quảng Ngãi: 62,
Đắc Nông: 64
Trượt191
02-04-21Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 60
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
151
01-04-21Bình Định: 72,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 61
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
172
31-03-21Đà Nẵng: 30,
Khánh Hòa: 74
Trượt119
30-03-21Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 75
Trượt180
29-03-21TT Huế: 78,
Phú Yên: 24
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
247
28-03-21Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 04
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
221
27-03-21Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
201
26-03-21Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 38
Trúng Gia Lai203
25-03-21Bình Định: 22,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 28
Trượt264
24-03-21Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 40
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
235
23-03-21Đắc Lắc: 36,
Quảng Nam: 99
Trúng Quảng Nam252
22-03-21TT Huế: 01,
Phú Yên: 74
Trượt212
21-03-21Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
178