ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP MIỀN TRUNG

Áp dụng các phần mềm chốt số tiên tiến bậc nhất hiện nay chúng tôi liên tục đưa ra những con số chuẩn xác và ăn to dành cho a/e!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 300,000 VNĐ

⇒ Chốt số VÍP cam kết 1OO% ăn to!
⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-17h hàng ngày.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn và Giàu To!!
 LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHÁT VỚI ADMIN Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
15-05-21
15-05-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 8 Đắc Nông
120
14-05-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Gia Lai58
13-05-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
67
12-05-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
96
11-05-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
120
10-05-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Phú Yên74
09-05-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum243
08-05-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
102
07-05-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trượt98
06-05-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
109
05-05-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
205
04-05-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
30
03-05-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trượt75
02-05-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
16
01-05-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
113
30-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
162
29-04-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
164
28-04-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trượt27
27-04-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
98
26-04-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Phú Yên221
25-04-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa90
24-04-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
158
23-04-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
212
22-04-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
133
21-04-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
88
20-04-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trượt181
19-04-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
162
18-04-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Kon Tum118
17-04-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
187
16-04-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trượt75
15-04-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
214
14-04-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
209
13-04-21Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Quảng Nam198
12-04-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trượt39
11-04-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
225
10-04-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
72
09-04-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trượt33
08-04-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
120
07-04-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Khánh Hòa195
06-04-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trượt70
05-04-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
16
04-04-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
203
03-04-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trượt110
02-04-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận233
01-04-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
149
31-03-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
242
30-03-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trượt164
29-03-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
140
28-03-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
219
27-03-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
245
26-03-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
262
25-03-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trượt182
24-03-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng250
23-03-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc84
22-03-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt157
21-03-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
204